Torralba

En aquest lloc no vaig poder fer fotografies. Estava tancat per ordre de l'empresa que gestiona el jaciment.